WITAMY W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU

WESOŁA CIUCHCIA NR 2 W KRAKOWIE

Kameralnym przedszkolu, w którym najważniejsze są dzieci. Stawiamy na ich szeroko pojęty rozwój i nowoczesną edukację.
Zachęcamy do bycia kreatywnym, do odkrywania świata poprzez ciekawe warsztaty, 
eksperymenty i wycieczki.
W atmosferze poczucia bezpieczeństwa i komfortu stwarzamy warunki
do zabawy, nauki i zawierania przyjaźni.

Staramy się rozwijać ciekawość świata, uczymy języka angielskiego, wpajamy zasady bezpieczeństwa i dobrego wychowania. Nasza wykwalifikowana kadra nauczycielska, lektor języka angielskiego, nauczyciele zajęć taneczno-muzycznych oraz logopeda i pedagog specjalny zadbają o prawidłowy rozwój psychofizyczny oraz efektywne przyswajanie wiedzy przez Państwa dzieci.

Para buch… koła w ruch… Z Wesołą Ciuchcią w przyszłość.

Dyrektor Przedszkola Publicznego „Wesoła Ciuchcia” nr 2 w Krakowie

Nasze Przedszkole – Aktualności

KONTAKT

+48 512 513 067

ul. Mogilska 120e lok. 1 31-445 Kraków

mogilska@wesola-ciuchcia.pl

NADZÓR PEDAGOGICZNY NAD PRZEDSZKOLEM SPRAWUJE