Wszystkie dzieci uczęszczające do naszego przedszkola objęte są opieką logopedy, który czuwa nad ich prawidłowym rozwojem mowy.  Każda z grup bierze udział w zajęciach logorytmicznych, wspierających umiejętności komunikacyjne i językowe dzieci. Zajęcia dostosowane są do danej grupy, dzięki czemu pełnią funkcję nie tylko profilaktyczną, ale i terapeutyczną.


Logorytmika opiera się na połączeniu logopedii i rytmiki, dlatego też w trakcie zajęć dzieci rozwijają nie tylko swoje umiejętności językowe, ale też słuchowe i ruchowe, a to wszystko poprzez zabawę. Dodatkowo każdy przedszkolak bierze udział w przesiewowych badaniach mowy. Pozwala to na wczesną ocenę mowy i zaproponowanie ewentualnej terapii, która również odbywa się w atmosferze zabawy i sprawia, że maluch spędzając wesoło czas, rozwija swoje umiejętności językowe.