WYNIKI REKRUTACJI

Dyrektor Publicznego Przedszkola Wesoła Ciuchcia nr 2 w Krakowie
z siedzibą przy ul. Mogilskiej 120 lok. 1 informuje o REKRUTACJI 
do przedszkola na rok szkolny 2024/2025.

Informujemy, iż zgodnie z art. 153 ust. 2 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe rodzice (opiekunowie) dzieci przyjętych do publicznego przedszkola, danego oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub danej publicznej innej formy wychowania przedszkolnego corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, tym oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej lub tej innej formie wychowania przedszkolnegow dniach 19 – 28 lutego 2024 r. można złożyć potwierdzenie woli kontynuowania edukacji przedszkolnej dzieci już uczęszczających do Publicznego Przedszkola Wesoła Ciuchcia nr 2 przy ul. Mogilskiej 120e lok.1  w Krakowie.

REKRUTACJA 2024/2025

Zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji do naszego przedszkola na rok szkolny 2024/2025 w terminie 1-29 marca 2024 r. 

Przyjmowanie kart zgłoszeniowych do przedszkola odbywa się bezpośrednio w siedzibie Przedszkola ul. Mogilska 120 e lok.1 lub poprzez przesłanie czytelnego skanu/zdjęcia dokumentów rekrutacyjnych oraz załączników na adres mailowy przedszkola – mogilska@wesola-ciuchcia.pl