Dyrektor Publicznego Przedszkola Wesoła Ciuchcia nr 2 w Krakowie
z siedzibą przy ul. Mogilskiej 120 lok. 1 informuje o REKRUTACJI 
do przedszkola na rok szkolny 2023/2024.

Informujemy, iż zgodnie z art. 153 ust. 2 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe rodzice (opiekunowie) dzieci przyjętych do publicznego przedszkola, danego oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub danej publicznej innej formy wychowania przedszkolnego corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, tym oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej lub tej innej formie wychowania przedszkolnegow dniach 13 – 24 lutego 2022r. można złożyć potwierdzenie woli kontynuowania edukacji przedszkolnej dzieci już uczęszczających do Publicznego Przedszkola Wesoła Ciuchcia w Krakowie przy ul. Mogilskiej 120e lok.1  w Krakowie.

REKRUTACJA 2023/2024

Zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji do naszego przedszkola na rok szkolny 2023/2024 w terminie 1-31 marca 2023r. 

Przyjmowanie kart zgłoszeniowych do przedszkola odbywa się bezpośrednio w siedzibie Przedszkola ul. Mogilska 120 e lok.1 lub poprzez przesłanie czytelnego skanu/zdjęcia dokumentów rekrutacyjnych oraz załączników na adres mailowy przedszkola – mogilska@wesola-ciuchcia.pl

W tym miejscu zostaną podane informacje dotyczące wolnych miejsc w Publicznym Przedszkolu Wesoła Ciuchcia nr 2
(ul. Mogilska 120e lok.1 ) na rok szkolny 2023/2024 
w dniu 01.03.2022 r.

TERMINARZ REKRUTACJI: